Sex – när det är bra eller när det känns fel och dåligt

När det är bra

Sex är när fler än en persons kroppar möts i handling och ger känslor som lust, gemenskap och livfullhet. Den sexuella handlingen är ömsesidig, växlar mellan att ge och få och är ett samspel. Sex kan också vara onani, som är sex med sig själv.

Det kan finnas en vilja till sex och ömsesidighet i huvudet, lust, men där kroppen av olika anledningar inte vill följa med och reagera med kåthet, då kan sex göra ont eller fysiska upphetsningen i könet tex ståndet utebli.

Sex är något du har i din kropp och i din hjärna och något att njuta av under hela livet och må bra av. Lusten till sex finns i de allra flesta personer mer eller mindre. Sex är något som en person lär mer om med erfarenhet, vana och kännedom om den egna kroppen själv och tillsammans.

Så kan porr påverka

Många kommer i kontakt med sex första gången via porr. Porren kan upplevas spännande då den väcker många olika känslor som kan vara både behagliga som kåthet och lust men också obehagliga som skam, äckel och förakt. Porr kan ibland skapa prestationskrav och idéer om hur sex ska vara, vad sex är och hur tex en person med slida förväntas bete sig respektive hur en person med penis ska bete sig. Idéer om hur olika personer förväntas vara när de har sex kan påverkar och ta bort friheten att utveckla sin egen lust till sex.

När grejer känns fel och dåligt

Det finns handlingar som benämns som sex men som inte är sex. Dessa handlingar handlar om tvång, våld, övertalning eller mot att få något för att göra något med kroppen. Vid denna typ av handlingar har en person inte tillåtit, sagt ja, och/eller upplevt/känt motstånd inför att ställa upp. Det kan vara handlingar som en person blivit övertalad till, kallas tjatsex. Det kan vara handlingar där en person gör något med sin kropp eller någon annan gör något med dennes kropp mot att få något, pengar eller saker, kallas sex mot ersättning. Det kan vara att en person inte säger ja, men inte heller kan säga nej av till exempel rädsla, att kroppen fryser eller/och för mycket alkohol/droger för att reagera, det är inte sex. Det kan vara att en person säger nej men den som tvingar sig på den andra är starkare och då gör något med den andres kropp. Dessa handlingar kallas övergrepp och våldtäkt, det är inte sex.

På ungdomsmottagningen kan du prata och ställa frågor om sex och lust samt grejer som du upplevt motstånd inför.