Sex – när det är bra eller när det känns fel och dåligt

När det är bra

Sex är när fler än en persons kroppar möts i handling och ger känslor som lust, gemenskap och livfullhet. Den sexuella handlingen är ömsesidig, växlar mellan att ge och få och är ett samspel. Sex kan också vara onani, som är sex med sig själv.

Det kan finnas en vilja till sex och ömsesidighet i huvudet, lust, men där kroppen av olika anledningar inte vill följa med och reagera med kåthet, då kan sex göra ont eller fysiska upphetsningen i könet tex ståndet utebli.

Sex är något du har i din kropp och i din hjärna och något att njuta av under hela livet och må bra av. Lusten till sex finns i de allra flesta personer mer eller mindre. Sex är något som en person lär mer om med erfarenhet, vana och kännedom om den egna kroppen själv och tillsammans.

Så kan porr påverka

Många kommer i kontakt med sex första gången via porr. Porren kan upplevas spännande då den väcker många olika känslor som kan vara både behagliga som kåthet och lust men också obehagliga som skam, äckel och förakt.

Porr kan ibland skapa prestationskrav och idéer om hur sex ska vara, vad sex är och hur tex en person med slida förväntas bete sig respektive hur en person med penis ska bete sig. Idéer om hur olika personer förväntas vara när de har sex kan påverkar och ta bort friheten att utveckla sin egen lust till sex.

När grejer känns fel och dåligt

Det finns handlingar som benämns som sex men som inte är det. Handlingar som handlar om tvång, våld eller övertalning. Eller att man gör något med kroppen mot ersättning.

Om en person blivit övertalad till sexuella handlingar kallas det tjatsex.

Om man gör något med sin kropp eller någon annan gör något med ens kropp mot att man får något, pengar eller saker, kallas det sex mot ersättning.

Om en person inte säger ja, men inte heller kan säga nej av till exempel rädsla, att kroppen fryser eller/och för mycket alkohol/droger för att reagera, det är inte sex.

Om en person säger nej men den andra är starkare och tvingar sig på den andra och då gör något med den andres kropp. Dessa handlingar kallas övergrepp och våldtäkt, det är inte sex.

På ungdomsmottagningen kan du prata och ställa frågor om sex och lust samt grejer som du upplevt motstånd inför.